BB Finans Forbrukslån

BB Finans har hovedsete i Bergen og er et selskap som fokuserer på flere typer forbrukerfinansiering, inklusive lån til refinansiering, forbrukslån uten sikkerhet og kredittkort. Selskapet finner du også som en av samarbeidspartnerne til en rekke låneformidlere, blant annet Lendo, Centum Finans og Online24. Forbrukslån fra dette selskapet er blant de mer fleksible, der du kan tegne låneforsikring, i tillegg til at du har tilgang til avdragsfrie perioder.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Forbrukslånene fra BB Finans starter på 10 000 kroner, men du kan få innvilget inntil 300 000 kroner uten å måtte stille med sikkerhet. Den lengste tilbakebetalingstiden du får innvilget for store lån, er 10 år. Laveste antall år til nedbetaling er satt til 1 år, men her gjelder det uansett at alle som vil og kan, står fritt til å tilbakebetale raskere uten ekstra omkostninger.

Rentebetingelser og gebyrer

Rentene på forbrukslån fra BB Finans har 9,9% som laveste nivå (nominelt). For å få denne renteprosenten, må du ha ordnet økonomi og stabil inntekt. Har du lavere kredibilitet (lavere kredittscore enn optimalt), blir rentene høyere. Gjennomsnittskunden hos BB Finans har renter på rundt 14%-15%, slik det fremgår av låneeksempelet. De dyreste rentene fra dette selskapet er på 23% nominelt, noe som i så fall gjør forbrukslånet like dyrt som de fleste kredittkort. Etableringsgebyret er noenlunde det samme som de fleste andre banker, og ligger på 990 kroner, mens terminomkostningene er på 45 kroner. Banken tilbyr inntil 2 måneder avdragsfrihet i året. På nettsiden til selskapet finner du en tabell som gir deg noenlunde oversikt over hva månedskostnadene og totalkostnadene blir, ved ulike rentenivåer.

Søknad om forbrukslån fra BB Finans

BB Finans aksepterer at du låner sammen med en medsøker, og du kan signere med BankID på søknad og låneavtalen du eventuelt inngår. Søknadsskjemaet er enkelt og greit, og finansforetaket svarer deg kjapt. Det eneste som skiller søknadsprosedyren hos BB Finans fra andre tilsvarende selskap, er at du må samtykke til at de kan sende deg et kredittkort. Dette samtykket kan du trekke tilbake i etterkant, dersom du ikke vil ha kortet.

Krav for å få forbrukslån fra BB Finans

For å få forbrukslån fra BB Finans, må du ha fylt 20 år og være norsk eller bosatt i Norge. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker, i tillegg til at du må ha inntekt fra fast arbeid eller trygd. Inntekten har betydning for hvor stort lån du kan få innvilget, selv om det ikke oppgis noen minimumsgrense på selskapets nettsider.

Updated: August 7, 2019 — 09:43