Kombinasjonsfond

Ønsker du å begynne å spare i fond? Det er slettes ingen dårlig idé, og spesielt i disse dager når bankrentene er skremmende lave, så vil det å investere i et fond for fremtiden være en god idé. Men ettersom det er en viss risiko forbundet med å spare i fond – selv om den er liten – så kan et kombinasjonsfond være et meget godt alternativ for den «nervøse sparer». Et slikt fond kombinerer nemlig sparing i aksjefond og rentepapirer, med banksparing på den tradisjonelle måten. Det beste av to verdener, altså!

Hva er et kombinasjonsfond?

Som vi nevner innledningsvis, så er et kombinasjonsfond en av de fondtypene med lavest risiko. Dette fordi innskuddene du gjør i fondet fordeles 50/50 mellom investeringer i aksjer og rentepapirer, mens den øvrige andelen går inn på en vanlig sparekonto med bankens beste rente. Sistnevnte andel av fondet har naturligvis ingen risiko, og selv om man alltid må regne en viss risiko for å tape innskuddet sitt når man sparer i fond, så er den forholdsvis liten i et kombinasjonsfond.

Det som skjer i «aksjedelen» av fondet er at en forvalter – enklere forklart en ekspert på aksjer – bruker pengene som er investert i fondet til å kjøpe aksjer. Det handles i ulike markeder, bransjer og land, slik at man fordeler risikoen. Alle investeringene gjøres i ulike aksjefond og rentebærende papirer, og det er en fin måte for deg som er ny til fondsparing å begynne på.

Hvordan spare i kombinasjonsfond?

Som med alle andre typer sparing i fond, så er et kombinasjonsfond en investering for fremtiden. Og siden renten på «bankkonto»-delen er nokså lav, så vil vi nok anbefale et perspektiv på minst 10 år før man begynner å snakke om noe særlig avkastning. Et godt tips kan være å gjøre et større innskudd til å starte med, slik at ballen begynner å rulle umiddelbart, før man deretter har et fast månedlig trekk på lønna. Da vil fondet ditt vokse og vokse, og etter x antall år vil du forhåpentligvis kunne hente ut en brukbar avkastning.

Et annet godt tips er at man aldri sparer i fond før man har fylt om BSU-kontoen, dersom man er under 34 år og har mulighet til dette. Dette fordi man her får ekstremt gode renter, samtidig som skattevilkårene og andre betingelser for disse kontoene er uslåelige i forhold til de fleste fondtyper med lav risiko.

Hvordan komme i gang med fondsparing

De fleste norske sparebanker lar deg komme i gang med sparingen gjennom nettbanken eller mobilbanken. Det er ingen store kostnader forbundet med kombinasjonsfond, og inngangsbilletten er lav i de fleste fondene. Husk bare at det er en viss risiko her, som vi alltid må minne våre lesere på, og det finnes ingen «klagerett» dersom du skulle miste deler av sparepengene dine på grunn av svingninger i markedet. En slik type fondsparing er uansett ikke noe man følger med på dag for dag – her snakker vi altså om et perspektiv på flere år før man eventuelt ser store forandringer.

Updated: August 7, 2019 — 09:44