Kan man få flere forbrukslån samtidig?

For de aller fleste av oss vil en halv million kroner være nok til å kjøpe det vi trenger eller har lyst på. Beleilig nok er også 500,000 norske kroner den maksimale lånesummen som tilbys av norske forbrukerbanker til nordmenn som søker forbrukslån. Allikevel er det ikke slik at man automatisk er berettiget til å motta en halv million norske kroner til tross for at man består minstekravene for å få et usikret lån. Snarere tvert imot. Det er faktisk veldig mange nordmenn som ikke blir stemplet som gode nok til å få den lånesummen de faktisk søker om. Da er det mange som stiller seg spørsmålet: kan jeg motta forbrukslån fra flere banker samtidig?

Svaret er: ja, det er mulig. Du kan per dags dato ta opp flere forbrukslån samtidig uten at bankene har mulighet for å sjekke dette.  I Norge har vi faktisk et svært strengt forhold til personvern, noe som har hindret opprettelsen av et gjeldsregister hvor blant annet kredittkort- og forbrukslångjeld oppnevnes. Både Danmark og Sverige har innført slike registre for å forhindre gjeldsslaver, men  Norge ligger fortsatt bak i denne sammenhengen.

Mangelen på statlig kontroll lemper dermed ekstra mye ansvar over på deg som forbruker. Det at du kan ta opp høyere lån enn det en enkelt bank akter å gi deg fører nemlig til at du selv blir nødt til å vurdere hvor mye forbrukslån du ønsker å få innvilget. Ofte er kravene hos de forskjellige bankene så like at du nok vil kunne få mer enn ett tilbud dersom noen norske banker mener at du kvalifiserer til et lån uten sikkerhet.

Men er det lurt?

Denne artikkelen har så langt avdekket hva som er mulig å oppnå når man søker forbrukslån i Norge. En annen side av saken vil være vurderingen om hvorvidt det er en god eller dårlig idé å få innvilget usikrede lån hos flere banker samtidig. På generelt grunnlag kan man si at ærlighet varer lengst. Bankene er nok ytterst interessert i informasjonen om hvorvidt du planlegger å motta lån fra konkurrerende banker samtidig som du får deres lån utbetalt. Det er svært dristig og illojalt å skjule denne informasjonen fra banker som har sagt seg villig til å la deg opprette et kundeforhold til dem.

Du forstår nok situasjonen bedre hvis du setter deg inn i hvordan banken tenker når de vurderer din lånesøknad. Først går de igjennom personopplysningene dine og finner ut hvorvidt du er skikket til å motta et forbrukslån eller ikke. Deretter går de igjennom inntekten din for å finne ut hvor mye penger du kan være i stand til å betale tilbake innenfor en rimelig tidsperiode. Dette er det grunnlaget du mottar lånetilbudet på. Banken tar nemlig ikke høyde for en X-faktor (som i dette tilfellet vil være et annet skjult forbrukslån i en annen bank) når de beregner den effektive renten eller gir deg en anbefalt nedbetalingsperiode.

VG og Dagbladet tester praksisen

Dagbladet var den første avisen som virkelig testet ut hvor lett det var å få innvilget forbrukslån og kredittkort fra flere banker samtidig. Den unge studenten Mathilde (med 175,000 i inntekt og uten betalingsanmerkninger) søke forbrukslån hos til sammen 23 ulike banker. Kun ett av dem ble godkjent – med en maksimal lånesum på 12,000 kroner. Testen viste at bankene i Norge hadde blitt strengere til å vurdere hvem som var skikket til å få forbrukslån.

E24, en økonomiavis tilhørende Schibsted-konsernet, prøvde på samme eksperiment i desember 2016. Resultatet var forholdsvis alarmerende: en ung journalist kunne, uten sikkerhet i bolig og med 400,000 kroner i studielån, få innvilget samlet sett to millioner norske kroner fra ulike norske forbrukerbanker. Hvis man kjenner systemet kommer ikke dette som noen nyhet. Allikevel blir mange nødt til å erkjenne at de ikke klarer å si nei til tilbud om forbrukslån fra banker som driver med forholdsvis aggressiv markedsføring, noe som gjør at mange ender opp i gjeldsspiralen med høye rentekostnader og lav inntekt.

For å unngå at man ender opp i økonomiske problemer vil det nok være tryggest å kun holde seg til ett forbrukslån om gangen. Det er ingen grunn til å ikke søke hos flere banker for å innhente ulike tilbud i følge nettsiden Billigeforbrukslån.no/lan-pa-dagen/, men det å håndtere flere ulike lån samtidig er det få av oss som klarer.

BB Finans Forbrukslån

BB Finans har hovedsete i Bergen og er et selskap som fokuserer på flere typer forbrukerfinansiering, inklusive lån til refinansiering, forbrukslån uten sikkerhet og kredittkort. Selskapet finner du også som en av samarbeidspartnerne til en rekke låneformidlere, blant annet Lendo, Centum Finans og Online24. Forbrukslån fra dette selskapet er blant de mer fleksible, der du kan tegne låneforsikring, i tillegg til at du har tilgang til avdragsfrie perioder.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Forbrukslånene fra BB Finans starter på 10 000 kroner, men du kan få innvilget inntil 300 000 kroner uten å måtte stille med sikkerhet. Den lengste tilbakebetalingstiden du får innvilget for store lån, er 10 år. Laveste antall år til nedbetaling er satt til 1 år, men her gjelder det uansett at alle som vil og kan, står fritt til å tilbakebetale raskere uten ekstra omkostninger.

Rentebetingelser og gebyrer

Rentene på forbrukslån fra BB Finans har 9,9% som laveste nivå (nominelt). For å få denne renteprosenten, må du ha ordnet økonomi og stabil inntekt. Har du lavere kredibilitet (lavere kredittscore enn optimalt), blir rentene høyere. Gjennomsnittskunden hos BB Finans har renter på rundt 14%-15%, slik det fremgår av låneeksempelet. De dyreste rentene fra dette selskapet er på 23% nominelt, noe som i så fall gjør forbrukslånet like dyrt som de fleste kredittkort. Etableringsgebyret er noenlunde det samme som de fleste andre banker, og ligger på 990 kroner, mens terminomkostningene er på 45 kroner. Banken tilbyr inntil 2 måneder avdragsfrihet i året. På nettsiden til selskapet finner du en tabell som gir deg noenlunde oversikt over hva månedskostnadene og totalkostnadene blir, ved ulike rentenivåer.

Søknad om forbrukslån fra BB Finans

BB Finans aksepterer at du låner sammen med en medsøker, og du kan signere med BankID på søknad og låneavtalen du eventuelt inngår. Søknadsskjemaet er enkelt og greit, og finansforetaket svarer deg kjapt. Det eneste som skiller søknadsprosedyren hos BB Finans fra andre tilsvarende selskap, er at du må samtykke til at de kan sende deg et kredittkort. Dette samtykket kan du trekke tilbake i etterkant, dersom du ikke vil ha kortet.

Krav for å få forbrukslån fra BB Finans

For å få forbrukslån fra BB Finans, må du ha fylt 20 år og være norsk eller bosatt i Norge. Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker, i tillegg til at du må ha inntekt fra fast arbeid eller trygd. Inntekten har betydning for hvor stort lån du kan få innvilget, selv om det ikke oppgis noen minimumsgrense på selskapets nettsider.

Folkia Forbrukslån

Du kan ha lest om Folkia i media, der de har blitt nevnt som en av de dyreste bankene for usikrede forbrukslån. Selv om Folkia slettes ikke er billigst, er stempelet både noe misvisende og urettferdig. Det er rentebetingelsene det blir reagert på, men dette må ses i sammenheng med at lån fra Folkia blir tilbakebetalt meget raskt.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Du får ikke innvilget større lån enn 20 000 kroner hos denne banken, og laveste lånesum er bare en tusenlapp. Dette sammen med en maksimal tilbakebetalingstid på 12 måneder, gjør at rentene ser temmelig dyre ut. Tilbakebetalingstiden blir kortere dersom du velger et lavere beløp. Selv om du velger maksimal nedbetalingstid, kan du fritt innfri hele lånebeløpet når du måtte ønske, uten at det tilkommer ekstra gebyrer.

Rentebetingelser og gebyrer

Fordi lånet betales tilbake raskt, og fordi renter oppgis per år, kan de nominelle rentene på et forbrukslån fra Folkia komme opp i flere hundre prosent. Som et eksempel kan rentene bli rundt 600 kroner for et lån på 5 000 kroner, som tilbakebetales i løpet av 2 månedsavdrag. Omregnet til årlig rente, blir dette virka 145% nominell rente. Den effektive renten tar med seg etableringsgebyret og termingebyrene på toppen, og blir da rundt 200%. I realiteten koster det samme lånet, så lenge det gjøres opp innen 2 måneder som avtalt, rundt 1 500 kroner. Skal du låne små beløp som dette, bør du uansett søke hos flere banker, og også de som tilbyr de største forbrukslånene. Flere av storbankene har lånebeløp som er fra 5 000 kroner og oppover, og det kan godt hende du får et bedre tilbud hos disse.

Søknad om forbrukslån fra Folkia

Søknadsprosessen er meget enkel hos dette selskapet. Du kan både søker gjennom Folkias nettside, eller ved å sende inn en SMS. Velger du SMS vil du likevel måtte gå gjennom samme prosedyre som den nettbaserte søknaden, der du oppgir personalia, lånesum og tilbakebetalingstiden du ønsker. Svaret kommer så å si umiddelbart, mens utbetalingen kan foregå så snart låneavtalen er signert og returnert til Folkia. Bruker du BankID til signering, sparer du tid.

Krav for å få forbrukslån fra Folkia

Folkia stiller som krav at søkeren er over 20 år og ikke har betalingsanmerkninger. Det oppgis ikke noe særskilt inntektskrav, men du må tjene noe fast for å få innvilget lån. Inntekten må normalt dokumenteres med lønnsslipp eller tilsvarende for trygdeytelser, i tillegg til ligningsoppgjøret for siste år.

Noen forbrukslånbanker med lav rente på refinansiering

Hvorfor betale mer enn nødvendig, er mottoet til en rekke lavprisselskaper innen ulike bransjer. Og det kunne like gjerne vært mottoet til en forbrukslånbankene vi skal se på i denne artikkelen, som tilbyr vesentlig lavere rente enn hva mange av konkurrentene gjør. For det skal ikke mange prosentpoeng i forskjell til før du har spart betydelige summer i form av renter og gebyrer, og når man vet at forbrukslån i utgangspunktet kan være ganske så kostbare, så gjelder det å velge et lån som har lav rente.

Santander Consumer Bank

En av landets aller mest populære tilbydere av forbrukslån, spesielt etter at de kjøpte opp den historiske banken GE Money Bank for bare noen år tilbake siden, er Santander. De tilbyr forbrukslån med en gjennomsnittlig rente på 16,33 prosent, som er ganske lavt. En av grunnene til at Santander kan tilby såpass lave renter, er at aldersgrensen for å søke om lån her er minimum 25 år. Det gjør at man utelukker en del av de yngre og kanskje dårlige betalerne, som gjør at banken har lavere risiko enn andre banker som har lavere aldersgrenser. Dette kommer deg som kunde til gode, da Santander da kan tilby lavere rente enn mange av sine konkurrenter.

Bank Norwegian

En annen bank som har blitt svært populær innen forbrukslån og kredittkort de seneste årene, stammer fra flyselskapet Norwegian og heter Bank Norwegian. Her ligger effektiv rente på 17,80 prosent, altså noe høyere enn hos overnevnte, men det er fortsatt en habil gjennomsnittsrente dersom du skal betale ned gjeld over lengre tid. Viktig å nevne med denne banken er at aldersgrensen er svært lav – faktisk kun 18 år – slik at Bank Norwegian er en av få banker på nettet der du kan søke om forbrukslån når du er under 20 år.

Komplett Bank

Den tredje og siste forbrukslånbanken med lav rente heter Komplett Bank, og ble etablert for bare noen få år siden. Du kjenner sikkert til Komplett-gruppen, som blant annet står bak den gigantiske nettbutikken Komplett.no. Hos Komplett Bank ligger gjennomsnittlig effektiv rente på 16,90 prosent, og havner altså midt i mellom de to overnevnte her. En stor fordel med å søke om forbrukslån her, er at alle lån på under 50 000 kroner utbetales samme dag som du søker. I tillegg har man valgfri nedbetaling, som betyr at du selv velger når du behøver og ønsker en avdragsfri betalingsperiode. Dette kan variere fra måned til måned, og vare så lenge du vil!

Hvilken rente får du?

Selv om vi her nevner lån med lav gjennomsnittsrente, så er det ikke sikkert at du får en like lav rente når du søker lån. Renten fastsettes nemlig helt individuelt, og er basert på en vurdering av privatøkonomien din. Den eneste presise måten å finne ut hvilken rente du kommer til å få er derfor å faktisk legge inn en søknad hos banken. Vi anbefaler alltid at man søker om lån hos flere banker samtidig, slik at man kan sammenligne de reelle rentetilbudene man får, og ikke bare eksempelrenten som oppgis på nettsiden til bankene. Dersom du er ute etter å refinansiere ved å ta opp et nytt lån med lavere rente for å betale ned kredittkortgjeld og smålån kan vi anbefale Refinansiere.net

Kombinasjonsfond

Ønsker du å begynne å spare i fond? Det er slettes ingen dårlig idé, og spesielt i disse dager når bankrentene er skremmende lave, så vil det å investere i et fond for fremtiden være en god idé. Men ettersom det er en viss risiko forbundet med å spare i fond – selv om den er liten – så kan et kombinasjonsfond være et meget godt alternativ for den «nervøse sparer». Et slikt fond kombinerer nemlig sparing i aksjefond og rentepapirer, med banksparing på den tradisjonelle måten. Det beste av to verdener, altså!

Hva er et kombinasjonsfond?

Som vi nevner innledningsvis, så er et kombinasjonsfond en av de fondtypene med lavest risiko. Dette fordi innskuddene du gjør i fondet fordeles 50/50 mellom investeringer i aksjer og rentepapirer, mens den øvrige andelen går inn på en vanlig sparekonto med bankens beste rente. Sistnevnte andel av fondet har naturligvis ingen risiko, og selv om man alltid må regne en viss risiko for å tape innskuddet sitt når man sparer i fond, så er den forholdsvis liten i et kombinasjonsfond.

Det som skjer i «aksjedelen» av fondet er at en forvalter – enklere forklart en ekspert på aksjer – bruker pengene som er investert i fondet til å kjøpe aksjer. Det handles i ulike markeder, bransjer og land, slik at man fordeler risikoen. Alle investeringene gjøres i ulike aksjefond og rentebærende papirer, og det er en fin måte for deg som er ny til fondsparing å begynne på.

Hvordan spare i kombinasjonsfond?

Som med alle andre typer sparing i fond, så er et kombinasjonsfond en investering for fremtiden. Og siden renten på «bankkonto»-delen er nokså lav, så vil vi nok anbefale et perspektiv på minst 10 år før man begynner å snakke om noe særlig avkastning. Et godt tips kan være å gjøre et større innskudd til å starte med, slik at ballen begynner å rulle umiddelbart, før man deretter har et fast månedlig trekk på lønna. Da vil fondet ditt vokse og vokse, og etter x antall år vil du forhåpentligvis kunne hente ut en brukbar avkastning.

Et annet godt tips er at man aldri sparer i fond før man har fylt om BSU-kontoen, dersom man er under 34 år og har mulighet til dette. Dette fordi man her får ekstremt gode renter, samtidig som skattevilkårene og andre betingelser for disse kontoene er uslåelige i forhold til de fleste fondtyper med lav risiko.

Hvordan komme i gang med fondsparing

De fleste norske sparebanker lar deg komme i gang med sparingen gjennom nettbanken eller mobilbanken. Det er ingen store kostnader forbundet med kombinasjonsfond, og inngangsbilletten er lav i de fleste fondene. Husk bare at det er en viss risiko her, som vi alltid må minne våre lesere på, og det finnes ingen «klagerett» dersom du skulle miste deler av sparepengene dine på grunn av svingninger i markedet. En slik type fondsparing er uansett ikke noe man følger med på dag for dag – her snakker vi altså om et perspektiv på flere år før man eventuelt ser store forandringer.